Dự án

KCN HM 1

KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I- NGHỆ AN

Giới thiệu chung Khu công nghiệp Hoàng Mai I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ và là […]
Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 tỉnh Nghệ An

KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI II – NGHỆ AN

Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 tỉnh Nghệ An Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 tỉnh Nghệ An có DIỆN TÍCH: 343,69HA – THỜI HẠN: 2071 Khu công nghiệp Hoàng Mai II cùng với…