Thi công Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ an

Vị trí: huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu

Chủ đầu tư: Sở NN & PTNT Nghệ An

Gói thầu số 13: Phần xây lắp các hạng mục công trình Đập phụ 1, 2, 3 và cống lấy nước . Giá trị gói thầu: 105 tỷ đồng.

ban-mong

Dự án Related